Vår produktion

Tillverkning, produktion, bearbetning. . . . . . Vi tror att vi blandar och knådar. Vi får bara det absolut bästa av de naturliga ingredienserna, om vi bryr oss om dem genom hela processen från råmaterial till konsumentprodukt. Samtidigt är vi mycket fokuserade på kvaliteten på det arbete vi gör i våra produktionsanläggningar.

Anläggningarna (i Vadum – Danmark) har producerat produkter baserade på daddlar sedan 1952, men The Whole Company A / S tog över 2003. Sedan dess har en stadig innovation och modernisering skett. Blandnings – och förpackningsanläggningen (i Køge – Danmark) har funnits i mer än 25 år.

Livsmedelssäkerhet och kvalitet är högsta prioritet i vår produktion. Med HACCP-certifiering som grund har vi implementerat FSSC (ISO) 22000 som är en internationellt erkänd livsmedelssäkerhet och kvalitetsstandard. Verksamheten granskas av en extern certifierande organ, en gång per år för att säkerställa konsistens.

Produktionen kontrolleras flera gånger årligen av vår lokala livsmedelsförvaltningsmyndighet. Vi är stolta över att alltid uppnå bästa möjliga resultat under dessa revisioner.

Produktionsanläggningarna är fullt godkända och godkända av de danska myndigheterna att bearbeta och förpacka ekologisk / ekologisk mat. Åtminstone en gång om året granskas vi mot EU: s ekologiska livsmedelsstandard.

Ett antal allergener hanteras på fabriken. Under HACCP-riskbedömningen har bearbetnings- och rengöringssystemen upprättats för att minimera risken för eventuell korskontaminering.

Hygienhantering är också en av grundkomponenterna i riskbedömningen. Vi hanterar en ren miljö i en torr produktionsmiljö.

Utbildning och fortbildning av våra anställda är en av de främsta drivkrafterna för att engagera människor att tänka livsmedelssäkerhet och kvalitet i sitt dagliga arbete. Vi använder inomhusutbildningsmoduler och övervakning för att säkerställa att kunskaper och kompetenser hos personalen är på högsta möjliga nivå.

Vår anläggning drivs av vindenergi och använder endast det renaste lokala grundvattnet.

Nämnde vi, vår produktion är CO2-neutral. . . .

0