Kvalitet & Certifikat

Som leverantör av internationella varumärkesprodukter och koncept, The Whole Company International A / S, har full fokus på utmärkt kvalitet. Byggt på HACCP, så har företaget för närvarande en FSSC (ISO) 22000 certifiering på flera av våra märken och arbetar mot alla produkter som produceras och levereras enligt dessa standarder. FSSC (ISO) 22000 är en särskild livsmedelsstandard med ett särskilt inriktning på livsmedelssäkerhet.

Hela Företagets inköpare säkerställer att varorna alltid följer de specifikationer som kvalitetsavdelningen fastställer i nära samarbete med produktutveckling och produktion. Det innebär att vi reser runt om i världen för att hitta rätt kvalitet. Alla leveranser från nya leverantörer blir föremål för ett intensifierat analysprogram tills vi är säkra på att leverantörerna kan leverera den kvalitet vi efterfrågar. Producenter som levererat under en tid utan problem kontrolleras genom vårt rutinmässiga övervakningsprogram.

Som ett exempel kännetecknas produktionen av vårt internationella varumärke Piece of Nature med en genuin process som endast tillåter blandning och balansering. Det innebär att råmaterialkvaliteten direkt påverkar färdigvarukvaliteten.

Denna process kallas RAW

Om råmaterialets kvalitet inte är helt felfri, finns det ingen process som kan påverka den färdiga produktkvaliteten. Vår kvalitetshantering är inriktad på att hantera råmaterialkvalitet. En mycket fokuserad kontroll av råmaterial, blandning och vägning garanterar att den färdiga produkten levererar till våra mycket höga kvalitetsstandarder.

 

0